Besøk oss på
Facebook


 
 
 
 
 
NB! Dette er den gamle hjemmesiden til Lågdalsmuseet og Labromuseet! Siden ble avviklet 31.05.2016. Inntil videre vil disse sidene ligge som historikk. Åpningstider/priser osv. på disse sidene er ikke gyldige.
Ny hjemmeside: www.laagdalsmuseet.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til spennende dager på
Lågdalsmuseet og Labromuseene!

 

 
 

Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker. Museet ligger i vakre omgivelser kun fem minutters gange fra Kongsberg sentrum. Friluftsmuseet består av 32 antikvariske bygninger, blant annet flere Numedalstun med rosemalte stuer og ei Kongsberggate med krambu, bergmannsstue og skolestue. Ærverdige gamle Glitre gård, som var hjemmet til flere av byens bergembetsmenn, ligger også her. På Lågdalsmuseets gamle løkkeområde ligger også landets siste bevarte tårnlåve, og om sommeren beiter det tradisjonelle norske husdyrraser her. Museets samlingsbygningen inneholder en rekke gamle verksteder og butikker, en innholdsrik folkekunst-samling, distriktets hjemmefrontmuseum, og norges eneste spesialmuseum for optikk.

På museets uteområde finner du geiter, sauer, telemarksfe, griser, kaniner og høner på sommeren.

 

Labromuseene består av Vassdragsmuseet Labro, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro. Vassdragsmuseet i den gamle kraftverksbygningen er et spesialmuseum hvor nærings- og kulturhistorien langs Numedalsvassdraget er hovedtema. Her vises også en utstilling hvor elekstrisitets-produksjon er tema.

Fløtningsmuseet i Damhuset presenterer skogen og tømmerets betydning i Numedalsvassdraget. Autentiske innretninger og et rikholdig fotomateriale viser skogdriften og tømmerfløtning. Vegmuseet i Langbrakka presenterer veghistorien i Buskerud, Nordmanns-slepene, de gamle kongevegene, brobygging og vegarbeid. Biltilsynet har egen utstilling. I og ved den gamle veg-stasjonen fra Flesberg vises et verksted, ei smie og forskjellige type maskiner fra Buskerud Vegvesen.