Besøk oss på
Facebook


Eiker og Lågendalen Museum

Stiftelsen er et konsolidert distriktsmuseum for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker,
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Museet har fire avdelinger. Lågdalsmuseet er det
konsoliderte museets administrasjonsadresse.

 

Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Kongsberg og Numedal, og kompetansesenter for tretradisjoner og eldre og nyere tids byggeskikk i Buskerud. Norges Optikkmuseum er en del av denne avdelingen.

Besøksadresse: Tillischbakken 8-10, 3613 Kongsberg.
Tlf. 32 73 34 68. E-post: post@laagdalsmuseet.no / www.laagdalsmuseet.noLabromuseene har ansvar for vassdragsrelaterte kulturminner langs Numedalslågen,
og består av Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vassdragsmuseum.
Norsk Vegmuseum Labro er også en del av denne avdelingen.

Besøksadresse: Lågendalsveien 148, 3619 Skollenborg.
Tlf. 32 72 42 80 / 32 73 34 68. E-post: post@laagdalsmuseet.no / www.laagdalsmuseet.noFossesholm Herregård er et spesialmuseum og bygningshistorisk museum.
Fossesholm er også et kulturhistorisk museum for Eikerbygdene.
Nedre Buskerud Hjemmefrontsmuseum og Landbruksmuseet er en del av dette museet.

Besøksadresse: Fossgata, 3320 Vestfossen.
Tlf. 32 25 03 00. E-post: kontor@fossesholm.no / www.fossesholm.noNøstetangen Museum formidler Nøstetangen Glasværks historie.
Museet er et multimediamuseum som også stiller ut originale Nøstetangenglass.
I gårdens vakre stuer er det kunstutstillinger i sommersesongen.

Besøksadresse: Sorenskrivergaarden, 3300 Hokksund.
Tlf. 32 70 11 95.
post@nostetangenmuseum.no / www.nostetangenmuseum.no