Besøk oss på
Facebook


Skoletilbud

Eiker og Lågendalen museum er et distriktsmuseum som består av avdelingene Fossesholm Herregård, Labromuseene, Lågdalsmuseet og Nøstetangen Museum. Museumsavdelingene er lokalisert i Kongsberg og Øvre Eiker.

Avdelingene har ulike pedagogiske tilbud for barn fra 5 år og oppover. Oppleggene er tilpasset gjeldende læreplan og varer fra 1 til 2 skoletimer. Prisen er i hovedsak kr. 10,- for elever i grunnskolen og kr. 15,- for elever i videregående skole. Se det enkelte tilbud for nøyaktige opplysninger om pris. Skolene må selv organisere og betale transport til de ulike avdelingene.

I tillegg til de faste skoleoppleggene kan man også få generelle omvisninger som kan omfatte de fleste av museenes samlinger. Ved forespørsel kan vi også være behjelpelige med å skreddersy opplegg ut fra spesielle ønsker. Ta i så fall kontakt i god tid på forhånd.

Det tilbys omvisninger for skoleklasser på Fossesholm Herregård og Lågdalsmuseet hele året, på Vassdragsmuseet på Labro fra 1. mai til 1. oktober og på Nøstetangen Museum fra 5. juni til 29. august eller etter nærmere avtale.


Pedagogiske opplegg

 5-åringer og 1. trinn
 LOKALHISTORIE
Barna blir tatt med til Tangenplassen. Der får de høre om hvordan barn hadde det på en gård i gamle dager. Barna kan også få hoppe i høyet i Tangenlåven. Avslutningsvis kan de få være med på å mate dyrene som er på Lågdalsmuseet. Fra midten av mai til slutten av september er det geiter, killinger, sauer, lam, telemarkskyr, hest, griser, høner og kaniner på museumsområdet.
 10,- pr. barn
 Sted: Lågdalsmuseet
 Tidsrom: 1. mai – 1. oktober
 Kontaktperson: Ole Jacob Cranner, tlf. 32 73 34 68


 


 

 2. trinn
 JUL I GAMLE DAGER
Elevene får oppleve hvordan julen ble feiret i ei gammel bondestue i Numedal på 1700-tallet og i et staselig byhus i Kongsberg rundt 1900. Vi vil også besøke den gamle krambua. De viktigste temaene i løpet av omvisningen er juleforberedelsene, primstaven, julemat og juledrikke, julebadet, julegaver, overtro knyttet til julen, julenissen og juletreet. Elevene får smake på lefse i bondestua og gammeldags drops i krambua.
 Pris: Kr. 100,- pr. klasse + kr. 10,- pr. elev
 Sted: Lågdalsmuseet
 Tidsrom: Desember
 Kontaktperson: Gry Charlotte Lj. Andersen, tlf. 32 73 34 68 


 8. trinn
 ARKITEKTUR OG STILHISTORIE
 Byggeskikk/stilhistorie fra 1700- til 1900-tallet.
Utgangspunktet er Sørhovstua fra Rollag, gamle Glitre gård og husene i Kongsberggata. Temaet er stilhistoriske interiør og bygningsdetaljer. Sørhovstua har et bondeinteriør i barokk og rokokkostil med rosemaling. Glitre er innredet med interiør fra rennesansen fram til jugendstilen. Stilartene presenteres kronologisk. Elevene får tegneoppgaver i tilknytning til museumsbesøket.
 Pris kr. 10, pr. elev
 Sted: Lågdalsmuseet
 Tidsrom: 1. mai - 1. oktober
 Kontaktperson: Gry Charlotte Lj. Andersen, tlf. 32 73 34 68
 7. trinn
 BRUKEN AV VANNKRAFT FØR OG NÅ
 I dette opplegget ser elevene på ulik bruk av vann gjennom tidene. Først bruk av vann til transport ved hjelp av båt og fløting av tømmer. Deretter hvordan vann ble brukt til å drive kvernkaller og vannhjul til ulike formål som f.eks å male korn. Til slutt hvordan man i dag bruker vannkraft til å produsere elektrisk strøm. Elevene får se hvordan en kvernkall kan male korn og prøve en sag drevet av vannhjul til å kappe opp små stokker. Disse stokkene kan elevene avslutningsvis fløte i minitømmerrenna.
 Pris: Kr. 10,- pr. elev
 Sted: Norsk Vassdragsmuseum, Labro
 Tidsrom: 1. mai – 1. oktober
 Kontaktperson: Ole Jacob Cranner, tlf. 32 73 34 68
 9. trinn
 ENERGI OG STRØMPRODUKSJON
 Elevene får besøke den gamle kraftverkshallen på Labro hvor de får se på turbiner og lære om utnyttingen av vannkraft i vårt distrikt og om kraftproduksjon før og nå. Det er utarbeidet et eget oppgavesett til dette opplegget.
 Pris: Kr. 10,- pr. elev
 Sted: Norsk Vassdragsmuseum, Labro
 Tidsrom: 1. mai – 1. oktober
 Kontaktperson: Ole Jacob Cranner, tlf. 32 73 34 68