Besøk oss på
Facebook


Dyrene på Lågdalsmuseet

I sommersessongen beiter det forskjellige
typer husdyr på museets gamle løkkeområde. Her finner du telemarkskyr, dølahest, spælsau og dølasau med lam, geiter med killinger,
gammeltypiske griser, høner og kaniner. 


Bildegalleri av dyrene på museet