Besøk oss på
Facebook


Middelalderturer til Numedal

Numedal er det dalføret i Norge hvor vi finner den største konsentrasjonen
av trebygninger fra middelalderen. Fire stavkirker og mellom 40 og 50
private bygninger bygget for svartedauden i 1349 er fortsatt bevart. De
fleste av disse bygningene er staselige toetasjes loft (stabbur). På Mellom
Kravik ligger Norges eldste bebodde hus, en stuebygning fra ca. 1200 med en
flott utskåret portal.

MIDDELALDERTUREN Lørdag 23. JULI 2016:

Kl. 11.00 Avreise fra Lågdalsmuseet
Kl. 11.30 Middelalderloftet, Nordre Vangestad i Flesberg
Kl. 12.00 Omvisning i Flesberg stavkirke
Kl. 13.00 Middelalderloftet, Alfstad i Rollag
Kl. 13.30 Omvisning i Rollag stavkirke
Kl. 14.30 Sevletunet i Nore. Servering av lokal tradisjonskost Historien om gården og Sevlegutten
Kl. 16.00 Avreise fra Sevletunet
Kl. 16.15 Omvisning i Nore stavkirke
Kl. 17.00 Middelalderloft og stue, Mellom Kravik i Nore
Kl. 17.30 Middelalderloft, Søre Kravik
Kl. 17.45 Avreise fra Søre Kravik
Kl. 19.00 Ankomst Lågdalsmuseet
 

Turen koster kr. 1100,- inkl. middag!

Følg med for annonsering av neste tur!


Påmelding til Lågdalsmuseet på tlf. 32 73 34 68 eller post@laagdalsmuseet.no


Bilder fra Middelalderdalen