Besøk oss på
Facebook


Vassdragsmuseet Labro

 

Vassdragsmuseet LABRO
Lågendalsveien 148
3618 Skollenborg
Tlf: 32 73 34 68
Epost:
post@laagdalsmuseet.no

Labromuseene består av Vassdragsmuseet Labro, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum avd. Buskerud. Vassdragsmuseet i den gamle kraftverksbygningen er et spesialmuseum hvor nærings- og kulturhistorien langs Numedalsvassdraget er hovedtema. Her vises også en utstilling hvor elekstrisitets-produksjon er tema.

Fløtningsmuseet i Damhuset presenterer skogen og tømmerets betydning i Numedalsvassdraget. Autentiske innretninger og et rikholdig fotomateriale viser skogdriften og tømmerfløtning. Vegmuseet i Langbrakka presenterer veghistorien i Buskerud, Nordmanns-slepene, de gamle kongevegene, brobygging og vegarbeid. Biltilsynet har egen utstilling. I og ved den gamle veg-stasjonen fra Flesberg vises et verksted, ei smie og forskjellige type maskiner fra Buskerud Vegvesen.


Labro Kraftstasjon


 
GAMMELT INDUSTRISTED OG KNUTEPUNKT

Labro betyr "brua over Lågen". Her har det vært bru i flere hundreår. Den første brua var trolig bare en klopp som gikk over nedre del av fossefallet. Hester med vogn måtte fraktes over ved sundstedet ovenfor fossen. I 1877 ble det bygd ei kjørbar bru.


Foto: Labrofoss vårflom

I 1537 ble det funnet blyholdig sølvmalm på Labro, men driften var lite lønnsom. Da to gjeterbarn, Helga Verp og Jakob Grosvold, i 1623 fant sølv lenger oppe i åsen, ble arbeiderne ved Labro overført til den nye gruva. Dette ble starten på Kongsberg Sølvverk.


Foto: Labrogruva, innefra

Labrofossen har blitt malt av en rekke kunstnere. Det mest kjente er av Thomas Fearnley. J. C. Dahl og Hans Gude lot seg også inspirere av det mektige fossefallet.

I 1872 kjøpte Labro Træsliberi mølla og fossen. Ved slutten av hundreåret var det et av landets største tresliperier. Den første kraftstasjonen på Labro ble bygd 1910 og drevet av tresliperiet. Drammen kommune kjøpte sliperiet i 1911 mot at tresliperiet fortsatt kunne drive sin virksomhet. I 1917 ble sliperiet nedlagt.

FRA RUIN TIL MUSEUM
Kraftstasjonen på Labro ble utvidet med tilbygg i 1922 og 1927. Selve tresliperiet ble da revet, men en del bygninger som stallen, spisebrakka og saga står fortsatt. Det nåverænde Skollenborg kraftverk ble bygd 1983 og er et sameie mellom Buskerud Kraftproduksjon AS og Vestfold Kraft DA.

Taket på gamle Labro Kraftstasjon raste sammen 20. januar 1994. Man konkluderte da med at en restaurert bygning bare ville egne seg som museum. Etter en omfattende planlegging og restaureringsarbeid kunne museet åpne 8. juni 2000 med Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon til stede. Museet har tre hovedutstillinger:

Numedal - natur og kultur
Bruken av vannet

Numedalslågens fløtningsmuseum

De to første utstillingene er i hovedbygget, mens fløtningsmuseet er i
Damhuset like ved brua over Lågen.