Besøk oss på
Facebook


Samarbeidspartnere

 

Kongsberg Næringsforening
holder til ved Kirketorget på
vestsiden av Kongsberg kirke.
Der får du informasjon om hva
som skjer, og de hjelper deg
gjerne med overnatting og
planlegger veien videre
om du skal videre. Et stort
utvalg i brosjyrer fra hele
Norge hele året.     

Kongsberg Næringsforening
   Kirketorget 4
3616 Kongsberg

Tlf. 32 29 90 50

www.kongsberg.no

post@knf.kongsberg.no

 

Fossesholm Herregård er et spesialmuseum
og bygningshistorisk museum. Fossesholm
er også et kulturhistorisk museum for Eikerbygdene. Nedre Buskerud Hjemmefrontsmuseum og
Landbruksmuseet er en
del av dette museet.

Fossesholm Herregård
Fossgata
3320 Vestfossen

www.fossesholm.no

 kontor@fossesholm.no

 

Nøstetangen museum formidler
Nøstetangen Glasværks historie. Museet er et multimediamuseum som også stiller ut originale Nøstetangenglass. I gårdens vakre stuer er det kunstutstillinger i sommersesongen.

 

 Nøstetangen Museum
Sorenskrivergaarden
3300 Hokksund

Tlf. 32 70 11 95

www.nostetangenmuseum.no

post@nostetangenmuseum.no

 

Tekst ønskes.

www.visitmiddelalderdalen.no 

 

 Buskerud bygningsvernsenter er et treårig prosjekt 2010-2013. Buskerud
fylkeskommune er prosjekteier og finansierer driften av senteret.
Hovedmålsettingen for prosjektet er å øke kompetansen innenfor
restaureringsfag hos håndverkere i Buskerud.

Lågdalsmuseet
Soldatbrakka
Tillischbakken 8/10

3613 Kongsberg

www.buskerudbygningsvern.no